Om de doelen van het Actieplan ‘De Best Passende Zorg voor Kwetsbare Jongeren’ te behalen is niet alleen tijdens het verblijf in de JeugdzorgPlus de beste zorg en kennis nodig, maar vooral ook ruim daarvoor. Dit betekent dat de jongere, de ouders/het gezin en de omgeving een onderdeel zijn van de aanpak.

Een middel om de omgeving te betrekken bij plaatsing in de JeugdzorgPlus is via gezinsgericht werken of ook wel systeemgericht werken. Bij gezinsgericht werken is de insteek om de ouders (d.w.z. de personen die de primaire opvoedende rol voor een jongere op zich hebben genomen) bij alles te betrekken: van verblijf, diagnostiek tot behandeling.

Het betrekken van het gezin resulteert vaker in positieve behandelresultaten dan wanneer ouders geen onderdeel zijn van de behandeling. Bovendien zijn de problemen van de jongere en het gezin vaak zo met elkaar verweven dat ze niet los van elkaar aangepakt worden.

Om medewerkers werkzaam in de JeugdzorgPlus/JJI’s te ondersteunen in gezinsgericht werken voert het programma Gezinsgericht werken van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) onderzoek uit naar gezinsgericht werken en biedt de training ‘Gezinsgericht Werken op Maat’ praktische handvatten om GGW goed uit te kunnen voeren.

Middels het project Gezinsgericht werken van StroomOP worden kennisclips ontwikkeld in aanvulling en als refresher op de training. De kennisclips richten zich op gesprekstechnieken en zijn onderbouwd met bevindingen vanuit de onderzoeken.