De Koppeling in Zuidoost gaat per juni volgend jaar dicht. De jongeren, die hier achter gesloten deuren verblijven en behandeld worden vanwege ernstige gedragsproblemen, verhuizen naar vijf kleinschalige groepen in verschillende woonwijken in de stad. De Koppeling staat niet meer achter de grootschaligheid van de instelling en werkt toe naar meer open woonvormen. Eind 2019 sloot de instelling als eerste van Nederland ook al hun isoleercellen. 

Frederique Coelman vond ook dat de zorg beter kon, toen ze in 2013 aantrad als directeur van De Koppeling. Er zaten toen 64 kinderen in te grote groepen met te weinig begeleiders om genoeg aandacht te kunnen geven, legt ze uit. “Jongeren die elkaar beïnvloedden en met elkaars gedrag  geconfronteerd werden. Ik dacht: je zou veel meer liefdevolle zorg willen bieden, kleinschaliger en op maat voor ieder kind,  dan het voor iedereen hetzelfde te laten zijn.”

“Geen kind meer gesloten”, is haar streven. Naast het sluiten van de isoleercellen, haalde ze ook een aantal tussendeuren van het slot.

En jongeren hoeven overdag niet meer op vaste momenten op hun afgesloten kamer te verblijven.  “Maar de belangrijkste verandering is dat we de omslag hebben gemaakt van zorg waar repressie voorop stond, dus van: “Als je niet doet wat ik zeg, moet je naar je kamer”, naar relationele liefdevolle zorg. Dus van een machtsverhouding naar een meer gelijkwaardige relatie.”

Lees het hele interview met Frederique Coelman – StroomOpper vanaf het allereerste begin – op de website van AT5.