Bestuurlijke dilemma’s bij samenwerking in de jeugdhulp

In vervolg op de goed bezochte intervisiebijeenkomsten voor bestuurders in september hebben we een extra bijeenkomst gepland op 18 november in Limburg, omgeving Roermond (locatie volgt z.s.m.). Gespreksleider is Anneke van Til. U kunt zich hier aanmelden.

Doel bijeenkomst

Eerder, sneller en beter passende hulp bieden aan kwetsbare kinderen en gezinnen, zo thuis mogelijk, vraagt ook om goed werkende samenwerkingsverbanden tussen organisaties met verschillende expertise. Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen én het succes van samenwerkingsverbanden. BGZJ nodigt daarom bestuurders uit haar achterban uit voor een intervisiebijeenkomst. Doel is om samen te leren van de bestuurlijke dilemma’s bij samenwerking in de jeugdhulp. In een besloten, persoonlijke setting, onder leiding van een gerenommeerde gespreksleider, wisselt u – in een kleine groep – met elkaar van gedachten over wat er nodig is om samenwerkingsverbanden binnen én buiten de jeugdhulp verder te brengen. 

Collega’s nodigen u uit

Ga hier naar de officiële uitnodiging voor meer info. Bekijk hier ook de video’s van bestuurders Nellieke de Koning, Ingrid Widdershoven en Gerrit Jan Hoogeland waarom zij het belangrijk vinden om over dit onderwerp met collega-bestuurders in gesprek te gaan. Voor dit project werkt BGZJ samen met Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Tilburg University. Op basis van de (anonieme) uitkomsten van de bijeenkomsten schrijft hij een artikel over werkzame elementen voor samenwerkingsverbanden in de jeugdhulp.

Meer info en aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit formulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit de Jong, programmaleider, of met Marit Kroese, projectondersteuner, via contact@bgzj.nl.