Steeds betere jeugdhulp

Steeds betere jeugdhulp

Kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen verdienen de beste zorg. Daar zetten onze leden zich dagelijks met hart en ziel voor in. Dat doen ze niet alleen. Samen met gemeenten, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, het onderwijs en de Rijksoverheid werken we als gezamenlijke jeugdbranches hard om die zorg steeds beter te maken. Integraal, over de domeinen heen én vanuit de verschillende vakgebieden. We willen van elkaar leren, vernieuwen en samen elke dag steeds beter worden.

Zo thuis mogelijk

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. We vinden dat alle kinderen ‘zo thuis mogelijk’ moeten opgroeien. Als dat nodig is, krijgen kinderen en gezinnen daarbij passende hulp. Bij voorkeur thuis, maar als dat (tijdelijk) niet kan bij pleegouders of in een gezinshuis. Hulp, zo dichtbij als mogelijk, gepersonaliseerd, thuis in het gezin maar ook op school, bij de kinderopvang of sportclub. Daarbij houdt het gezin de regie en blijft betrokken.

Perspectief bieden

We willen snel weten wat er aan de hand is en kinderen perspectief bieden. Kwetsbare jongeren met (potentieel) complexe, meervoudige problemen of kinderen met een levenslange beperking willen we veel eerder en sneller in beeld krijgen. We zetten in op preventie en willen voorkomen dat jongeren in gesloten instellingen terechtkomen.

Ook na 18e

Ook na hun 18e hebben jongeren met jeugdhulp vaak nog ondersteuning nodig om een zelfstandig leven te leiden. We werken samen aan een doorlopende en integrale ondersteuning van jongeren op weg naar zelfstandigheid.

BGZJ is partner van het programma Zorg voor de Jeugd, onze leden zijn actief in alle actielijnen van dit programma. We zijn opdrachtgever van actielijn 2 : Zo thuis mogelijk laten opgroeien.