Versterken voorveld

Kinderen en gezinnen met problemen moeten snel de juiste hulp krijgen, dichtbij huis. Terwijl kinderen met lichte of geen problemen geen onnodige diagnoses moeten krijgen of een onnodige doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp. Onze leden werken daarom steeds intensiever samen met CJG’s, scholen, wijkteams, en huisartsen. Door bijvoorbeeld trainingen te geven en handreikingen te ontwikkelen voor professionals uit de basisjeugdhulp. Of door consultatie en advies ten behoeve van screening, triage, diagnostiek en reguliere verwijzing.

Er zijn verschillende initiatieven waardoor specialistische kennis en expertise over kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdhulp maar ook over de lvb-zorg beschikbaar zijn voor het voorveld.  Kijk hiervoor op de website van het kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie en het kenniscentrum LVB.

Gedragsproblemen en lvb

Bij kinderen en jongeren met gedragsproblemen wordt niet altijd gezien dat zij mogelijk een licht verstandelijke beperking kunnen hebben. Het kenniscentrum LVB heeft hiervoor een speciale handreiking voor scholen en wijkteams ontwikkeld.

Samenwerking over sector heen

Kinderen en gezinnen die kampen met complexe en meervoudige problemen zijn gebaat bij hulpverleners die intensief samenwerken. Huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, psychologen, pedagogen, sociotherapeuten en andere professionals moeten daarom goed samenwerken. Zodat zij kind en gezin centraal stellen, over de grenzen van hun ‘eigen sector’ heen kijken en hulp inschakelen die direct aansluit bij de vraag. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe stel je kind en gezin centraal? En hoe zoek je samenwerking buiten je eigen sector?

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Het Nederlands jeugdinstituut en het LVB-kenniscentrum heeft de kennis die zij afgelopen 3 jaar heeft ontwikkeld nu bijeengebracht in een toegankelijk magazine met daarin kennisdossiers preventie, signalering en triage, suïcidepreventie, jeugdggz en de samenwerking met wijkteams. Lees het magazine met daarin de opbrengsten van het programma Kennis voor de Transformatie.