Goede randvoorwaarden

Goede randvoorwaarden

Samenwerken aan een steeds betere jeugdhulp kunnen onze leden alleen met goede randvoorwaarden. Daar maken we ons als BGZJ sterk voor. Dat doen we door gezamenlijke belangenbehartiging en lobby, maar ook door gesprekken in de regio te organiseren met en tussen leden van de branches. We nemen deel aan het maatschappelijke debat over zorg voor de jeugd of initiëren dit.

Eerlijke tarieven, minder administratieve lasten, verminderen van werkdruk, een gezonde arbeidsmarkt en een goed functionerend jeugdstelsel zijn belangrijke onderwerpen waar wij als samenwerkende jeugdbranches ons hard voor maken.

Om de inhoudelijke transformatie in de zorg voor de jeugd te versnellen zijn er nog behoorlijke stappen te maken. In ons gezamenlijke 9-puntenplan staan aanbevelingen voor een beter werkend jeugdstelsel, die wij als jeugdbranches het belangrijkst vinden.