Over Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd

Bestuurlijk overleg

De bestuurders van de drie branches vormen het bestuurlijk overleg van de BGZJ.

Boris van der Ham (voorzitter)

Boris van der Ham (voorzitter)

Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Astrid Rotering

Astrid Rotering

Bestuurder Jeugdbescherming West, namens Jeugdzorg Nederland

Bas Timman

Bas Timman

Bestuurder Jeugdformaat, namens Jeugdzorg Nederland

Wieteke Beernink

Wieteke Beernink

Bestuurder Accare, namens de Nederlandse ggz

Nellieke de Koning

Nellieke de Koning

Bestuurder Bascule, namens de Nederlandse ggz

Ingrid Widdershoven

Ingrid Widdershoven

Bestuurder Koraal, namens VOBC en VGN

Ageeth Ouwehand

Ageeth Ouwehand

vicevoorzitter raad van bestuur 's Heeren Loo, namens VGN

Directeuren-overleg

De directeuren van de vier branches nemen deel aan het directeurenoverleg van de BGZJ.

Theo van Uum

Theo van Uum

directeur VGN

Youp van Zorge

Youp van Zorge

manager Waardenetwerken en Innovatie de Nederlandse ggz

Olaf Prinsen (voorzitter directeurenoverleg)

Olaf Prinsen (voorzitter directeurenoverleg)

directeur Jeugdzorg Nederland

Jan Visscher

Jan Visscher

secretaris BGZJ

jvisscher@vgn.nl

Adviseurs BGZJ

Carola Bodenstaff

Carola Bodenstaff

Beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland

carola.bodenstaff@jeugdzorgnederland.nl
Fred de Bruin

Fred de Bruin

beleidsadviseur de Nederlandse ggz

fdebruin@denederlandseggz.nl
Maartje van der Rijt

Maartje van der Rijt

beleidsadviseur VGN

mvanderrijt@vgn.nl
Ylva van den Hengel

Ylva van den Hengel

beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland

ylva.vandenhengel@jeugdzorgnederland.nl