Inkoop en aanbesteding

We investeren in professioneel opdrachtgever-en opdrachtnemerschap. Om te voorkomen dat specialistische voorzieningen onder druk komen te staan, moeten gemeenten meer gezamenlijk inkopen.  Het nieuwe regioteam voor Wmo en Jeugdwet ondersteunt gemeenten en (zorg)aanbieders bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Het is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Het team regioadviseurs ondersteunt gemeenten en (zorg)aanbieders in het hele proces van visievorming via inkoop tot uitvoering.

Lees meer:

inkoopsociaaldomein.nl

    Gerelateerde thema's