Op weg naar volwassenheid

Ook na hun 18e jaar hebben jongeren met jeugdhulp vaak nog ondersteuning nodig om een zelfstandig leven te leiden. We werken samen aan een doorlopende en integrale ondersteuning van jongeren op weg naar zelfstandigheid. Dat doen we ondermeer door de integrale samenwerking van de landelijke aanpak 16-27.

Jongeren ervaren in de overgang naar volwassenheid verschillende knelpunten. Bijvoorbeeld de overgang van jeugdggz naar de volwassenenggz, de stap van onderwijs naar de arbeidsmarkt, bij het vinden van huisvesting en het zorgen voor voldoende inkomen. In het document ‘Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren’ zijn hiervoor mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd.