Online Masterminds voor gedragswetenschappers en psychiaters.

Samen dragen en verdragen van risico’s.

Van grote ambities naar oplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Je kunt je weer aanmelden !

In deze Masterminds gaan 6 tot 8 gedragswetenschappers en psychiaters samen met collega’s op ontdekkingstocht hoe zij stappen kunnen zetten in het SAMEN dragen en verdragen van risico’s.

Benut elkaars ‘mind’, inspireer en laat je inspireren, vertaal grote ambities naar kleine experimenten, en zet stappen in het bieden van steeds betere jeugdhulp voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

NVO, NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen psychiaters en gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) met verschillende functies in de keten van harte uit om deel te nemen aan een serie van 3 korte online bijeenkomsten – Masterminds – over het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

Deze online bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerdere rondes van Mastermind-sessies

Doel is om elkaars “mind” maximaal te benutten. Door vragen te stellen, door kennis en ervaring te delen, en vooral, door zelf tussen de sessies door actief te experimenteren met nieuwe ideeën of inzichten. Om daar vervolgens in de volgende sessie op te reflecteren en van te leren. Dat allemaal in drie online bijeenkomsten van max 45 min.

Een Mastermind is een plek om geïnspireerd en gemotiveerd te raken om vervolgens actief te experimenteren in de praktijk en daar weer van te leren. Een plek waar professionals van hun eilandjes afstappen om over organisaties en domeinen heen te delen, experimenteren, reflecteren en leren. En zich niet tegen laten houden door de “ja, maren”, machteloosheid of moedeloosheid die sommige dilemma’s in de jeugdhulp oproepen. Als je klein begint, ben je na drie bijeenkomsten altijd verder dan diegene die er niet aan begint.

Elke Mastermind-groep gaat aan de slag door met elkaar te leren, en steeds beter te worden in het bieden van best passende zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Niet groots en meeslepend, maar in kleine stapjes waar jij als professional invloed op hebt en energie van krijgt. 

Spelregels van een Mastermind-groep:

 • Je committeert je voor drie korte bijeenkomsten
 • Je haalt eruit, wat je erin stopt
 • Er is een vakkundige moderator aanwezig
 • Een groep bestaat uit niet meer dan 8 psychiaters en gedragswetenschappers die werkzaam zijn in verschillende regio’s en in verschillende functies in de jeugdhulp en jeugdbescherming
 • Deelname is via Teams op je computer of telefoon

Voor wie?

Gedragswetenschappers en psychiaters die werkzaam zijn in de brede jeugdhulp:

 • In de toegang bij lokale teams
 • Bij Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis
 • In de ambulante jeugd-ggz, lvb-zorg of jeugd- en opvoedhulp
 • In de open residentiële jeugdhulp, klinische zorg, of kleinschalige woonvormen
 • Als onafhankelijke gedragswetenschapper die instemmingsverklaringen afgeeft
 • Binnen de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus en gesloten ggz) of een Justitiële Jeugdinrichting

En psychiaters en gedragswetenschappers:

 • Met een nieuwsgierige open houding;
 • Die de status quo in de jeugdhulp niet langer accepteren, maar regie (willen) pakken om het anders te gaan doen en samen met collega’s op zoek te gaan naar oplossingen;
 • Die bereid zijn om kritisch te kijken naar hun eigen rol en om actief te gaan experimenteren met nieuwe inzichten en ideeën in de praktijk.

Herken je jezelf hierin? Check je agenda en meld je dan aan voor een van onderstaande groepen en ga samen met collega’s op ontdekkingstocht.

Mastermind-groepen:

Groep:Gespreksleider:Sessies op:Sessie 1:Sessie 2:Sessie 3:
1 (vol)Hilbert Fleddérus
Sr. Beleidsmedewerker NIP
Maandagen om 10:00 uur
1 november

15 november

6
december
2Suzan Terweij
Hoofd Behandeling Parlan
Maandagen om 11:00 uur
8 november

22 november

6
december
3 (vol)Suzan Terweij
Hoofd Behandeling Parlan 
Dinsdagen
om 13:00 uur

2 november

16 november

30 november
4Thomas Dijksman
Beleidsadviseur Jeugd (NVO) 

Dinsdagen
om 9:30 uur

9 november

23 november

7
december
5Djieuwke Verseput
Netwerkcoördinator Waardenetwerk Gezond Opgroeien (de Nederlandse GGZ)
Dinsdagen
om 13:00 uur
9
november
23
november

7
december
6Ylva van den Hengel
Sr. Beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland
Dinsdagen
om 15:00 uur
9
november
23
november

7
december
7 (vol)Sandra Kortekaas
Jeugdpsycholoog bij Ouder- en Kindteams Amsterdam
Woensdagen
om 9:30 uur
3
november
17
november
1
december
8Marit de Jong
Projectleider BGZJ Actielijn 2
Woensdagen
om 11:00 uur
10
november
24
november

8
december
9Marit de Jong
Projectleider BGZJ Actielijn 2
Donderdagen
om 12:30 uur
11
november
25
november

9
december
10 (vol)Marit de Jong
Projectleider BGZJ Actielijn 2
Vrijdagen
om 11:00 uur
5
november
19
november

3
december
11Marit de Jong
Projectleider BGZJ Actielijn 2
Vrijdagen
om 11:00 uur
12
november
26
november

10
december
De eerste sessie is 60 minuten, sessie 2 en 3 zijn 45 minuten.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor één van bovenstaande groepen via het aanmeldformulier. Let op: De groepen: 1, 3, 7 en 10 hebben inmiddels voldoende deelnemers! Aanmelden kan dus nog voor groep: 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 11.

Indeling van de groepen vindt plaats op basis van moment van inschrijving en op functie. Je inschrijving is daarom pas definitief wanneer je van ons een bevestiging van inschrijving ontvangt met daarin een MS-Teams-link naar de Mastermind.

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Marit de Jong, maritdejong@bgzj.nl. Voor andere vragen rondom registratie en organisatie kun je terecht bij Marit Kroese, maritkroese@bgzj.nl.