Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning van hun probleem, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke kinderen en jongeren. Binnen de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) hebben professionals en ervaringsdeskundigen gewerkt aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.

K-EETi is een initiatief van K-EET en biedt interactief, informatief en intercollegiaal advies over eetstoornissen bij kinderen en jongeren. Bij K-EETi kun je als zorg- of jeugdhulpprofessional jouw casus bespreken met een expert. De experts van K-EETi denken mee en geven praktisch en inhoudelijk advies over de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis en hun ouders. Dit helpt zorg- en jeugdhulpprofessionals beslissingen nemen. K-EETi houdt zich ook bezig met vroegtijdige en effectieve behandeling van kinderen en het stimuleren van jongeren.

De nieuwsbrief van K-EETi is uit. Lees nu de laatste editie van 2022.