Door het evalueren van jeugdhulptrajecten door casusreviews bij jeugdigen en gezinnen die intensieve, specialistische jeugdhulp ontvangen, willen we de jeugdhulp in de toekomst verbeteren. In het project Ketenbreed Leren verzamelen vijf lokale procesbegeleiders van Accare, Curium, HHS, Horizon en Levvel gegevens voor een systematische analyse van 75 hulpverleningstrajecten. Die gegevens worden verzameld tijdens interviews, met vragenlijsten, met dossieronderzoek en tijdens een groepsbijeenkomst van jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en betrokken professionals (leersessie) en één met betrokken professionals (reflectiesessie). 

De methodiek van casusreviews pakt erg positief uit. ‘We kunnen onbevooroordeeld luisteren naar het levensverhaal van een jongere, met aandacht voor schijnbaar onbeduidende details, en dat lijkt helend voor zowel jongeren als ouders. Jongeren, ouders en hulpverleners krijgen een beter beeld van wat er gebeurd is en meer begrip voor elkaar. Jongeren en ouders krijgen erkenning dat ze het moeilijk hebben (gehad) en soms is er ook erkenning van ouders naar hun kinderen dat zij als ouders dingen achteraf anders hadden willen aanpakken. Er wordt veel geleerd’, aldus Mariska van der Steege, projectleider.

Het doel van het onderzoek is om kennis over verbeterpunten, barrières en bevorderende factoren voor goede jeugdhulp vergroten en om praktijkaanbevelingen formuleren voor het verbeteren van de jeugdhulp. Ook het activeren van een ‘lerende beweging’ om de verbetering van de jeugdhulp op gang te brengen is een belangrijk doel van Ketenbreed Leren. Ketenbreed Leren is nu ruim een jaar onderweg, vijf procesbegeleiders hebben hun ervaringen tot dusver gedeeld in deze tussenrapportage.