Aflevering 2: Suzan en Mohini over de schade die jeugdhulp ook aanricht

In de podcast Ketenbreed Leren gaan Mannus Boote (ervaringswerker) en Marjan de Lange (onderzoeker) met ervaringsdeskundigen en professionals op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. In de tweede aflevering staat de tweede rode draad uit het onderzoek centraal en die luidt: jeugdigen lopen schade op binnen het speciaal onderwijs en de zorg, terwijl resultaten achterblijven. Denk aan toxische stress en pesten waarbij jongeren veel onveiligheid ervaren waar maar weinig naar gevraagd of op gereageerd wordt.

Mannus en Marjan spreken hierover met Suzan Terweij, gz-psycholoog en directeur Zorgontwikkeling bij Parlan jeugdhulp en met Mohini Awadhpersad, ervaringsprofessional en gelijkwaardigheidsstrijder. Ze spreken over liefdevolle zorg en over de onbedoelde schade die je misschien zelf als hulpverlener ook hebt aangericht. Ze vragen zich hardop af of, wanneer resultaten niet direct zichtbaar zijn, de hulp dan niet heeft geholpen, wat nou eigenlijk de effectieve onderdelen zijn in de hulp je verleende. En hoe van belang het is om menselijke, liefdevolle zorg te leveren waarbij je jezelf als mens ook meeneemt, waarbij echt contact en vertrouwen zo van essentieel belang zijn.

Rode draad uit het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’
Veel van de ingezette (jeugd)hulp leidt in de huidige praktijk niet of nauwelijks tot resultaat. Uit de onderzoeksgegevens bleek dat de 31 jeugdigen en ouders in totaal 287 hulptrajecten ontvingen. Van 192 van deze trajecten viel te achterhalen of deze tot enig resultaat leidden. In 62% van de trajecten was er niet of nauwelijks sprake van resultaat (119 trajecten).

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 25 van de 31 jeugdigen extra schade hebben opgelopen in het speciaal onderwijs en/of jeugdhulp. Jongeren lopen allereerst schade op als gevolg van vele schoolwisselingen (4) en verplaatsingen (6). Dat leidt bij kinderen tot toxische stress, omdat het leven onvoorspelbaar wordt en iets waar je zelf weinig invloed op lijkt te kunnen uitoefenen.

Daarnaast ervaren jongeren onveiligheid op school (door chronisch pesten) of thuis. Hoewel professionals betrokken zijn, wordt dit niet altijd gesignaleerd of wordt hier onvoldoende adequaat op gehandeld. Daarmee blijft de onveilige situatie op school of thuis bestaan en neemt het basisvertrouwen van deze jongeren in professionals in onderwijs en jeugdhulp en maar ook in volwassenen in het algemeen enorm af. Ook dat leidt tot ontwikkelschade. Tot slot geven enkele jongeren aan mishandeld of misbruikt te zijn door leeftijdgenoten of volwassenen die de zorg over hen hadden.

Meer lezen? 
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/actueel/betrek-mij-gewoon/