Aflevering 3 Shannon en Kathinka over gelijkwaardig samenwerken

In de podcast Ketenbreed Leren gaan Mannus Boote, ervaringswerker en Marjan de Lange, onderzoeker met ervaringsdeskundigen en professionals op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. In de derde aflevering staat de derde rode draad uit het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’ centraal en die luidt: jongeren en ouders voelen zich vaak niet gehoord. Jeugdigen en ouders worden onvoldoende meegenomen in de te maken keuzes.

Mannus en Marjan spreken hierover met Kathinka Bruinsma, adviseur in gelijkwaardige samenwerking en met Shannon IJkema, ervaringsdeskundige en trainer bij ExpEx. We kunnen nog veel beter worden in oprecht luisteren naar jongeren en ouders. Professionals laten zien dat ze echt luisteren door de inbreng van ouders en jongeren daadwerkelijk mee te nemen in de behandelkeuzes die ze voorleggen. Door ontschuldigend te luisteren, de inbreng van ouders en jongere centraal te stellen, uit te leggen waarom je keuzes maakt, door meer ondertiteling te geven en te duiden wat de boodschap is, is er meer begrip voor de te maken keuzes in een hulpverleningstraject.

Rode draad uit het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’
De 31 jeugdigen en ouders die meewerkten aan Ketenbreed Leren hebben vrijwel allemaal met meerdere professionals van verschillende organisaties te maken gehad. Zij gaven aan dat er professionals zijn die goed naar hen luisterden, maar dat zij zich door andere professionals niet gehoord voelden. Hoewel professionals ogenschijnlijk lijken te luisteren, merkten ouders en jongeren dat hun ideeën en inbreng niet meegenomen werden in beslissingen. Ook gaven zij aan dat er veel over hen in plaats van met hen werd gesproken. Beslissingen werden daardoor niet met hen genomen, maar achteraf medegedeeld.

In 21 van de 31 casusonderzoeken was dit aan de orde en in 15 van de 26 leersessies staat het op nummer 1 in de top 5 van de belangrijkste verbeterpunten. Tijdens de interviews met jeugdigen bleek regelmatig dat alle hulp niet had geleid tot antwoord op de vraag die zij zelf of de ouder(s) bij aanvang hadden. Zo hadden ouders na contact met verschillende professionals eigenlijk nog geen idee wat er aan de hand was met hun kind, of wat de verklaring was voor de ontstane problematiek.

Meer lezen? 
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/actueel/betrek-mij-gewoon/