Aflevering 1 Hilde en Jason over de ‘echte’ Verklarende Analyse

In de podcast Ketenbreed Leren gaan Mannus Boote (ervaringswerker) en Marjan de Lange (onderzoeker) met ervaringsdeskundigen en professionals op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. 

In deze podcastserie bouwen we voort op het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’ met levensverhalen van 31 jongeren die intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. Deze ouders en jongeren legden in dit onderzoek de vinger op de zere plek. Ze verwoorden waar ze behoefte aan hadden en maken ons duidelijk wat hen geholpen zou hebben. Wat had bijvoorbeeld meer vertrouwen gegeven en wat was nodig voor meer regie over hun eigen leven?

Dit heeft geleid tot rode draden en aanbevelingen. In de eerste aflevering staat de eerste rode draad uit het onderzoek centraal en die luidt: professionals kijken en handelen vrijwel alleen maar symptoomgericht. Ze sluiten in de behandeling weinig aan op de onderliggende verklarende factoren.

Mannus en Marjan spreken hierover met Hilde Tempel, gz-psycholoog en Jason Bhugwandass, ervaringsdeskundige. Ze zijn van mening dat een verklarende analyse een ‘verplicht’ onderdeel moeten zijn van de start van iedere behandeling of traject. En dat behandelaar en client altijd samen een Verklarende Analyse maken en dat daarin de stem van de jongere van groot belang is.

Rode draad uit het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’
Uit de interviews uit Betrek mij gewoon, bleek dat professionals voornamelijk reageren op het gedrag van jeugdigen en ouders dat het meest zichtbaar is. Zo reageren ze meer op de externaliserende gedragsproblemen, dan op de minder zichtbare internaliserende problemen (angst en somberheid), waarvan jongeren zelf aangeven dat ze hier last van hebben.

Op deze externaliserende problemen wordt de begeleiding of behandeling vooral ingezet. Veel van deze gedragsproblemen zijn een uiting van achterliggende problemen: het door de omgeving (gezin, onderwijs) niet goed aansluiten op specifieke kindkwetsbaarheden (denk aan: ASS, hoogbegaafdheid of een verstandelijke beperking), sociale problemen zoals armoede of een uiting van eigen problematiek van de ouders die doorwerkt in de opvoedingsrelatie.

Meer lezen? 
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/actueel/betrek-mij-gewoon/