Samen steeds beter worden in wat we doen. Dat is het doel van het project Ketenbreed Leren. Als professionals streven we ernaar ouders en kinderen merkbaar beter te helpen bij hun problemen én we willen voorkomen dat beginnende problemen uitgroeien tot complexe. Daarbij maken we gebruik van concrete ervaringen en verhalen van ouders en kinderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De basis van Ketenbreed Leren bestaat uit casusreviews met en over kinderen/jongeren en hun ouders die ergens in de jeugdhulp verblijven. Samen met hen maken we eerst een tijdlijn. Hoe is hun leven verlopen, welke gebeurtenissen zijn van belang (zowel positief als negatief), waar hebben ze zoal gewoond, hoe ging het op school, welke hulp hebben ze gehad en welke belangrijke mensen waren en zijn er?

In een bijeenkomst met de jongere, ouders en de betrokken professionals reflecteren we op deze tijdlijn. Wat ging goed? Waar en wanneer hadden we – met de kennis van nu – iets anders kunnen of moeten doen? En hoe valt de inzet te verbeteren? Zo kunnen we als jeugdhulpprofessionals stapje voor stapje beter worden in het eerder behandelen en het voorkomen van complexe problematiek. De ervaring is dat ouders zeer positief zijn over de casusreviews en graag meewerken.

Omdat ouders en kinderen veel vragen hebben over het onderzoek, ontwikkelden we een korte video die precies uitlegt waar het over gaat.

Meer weten?

Ketenbreed Leren voert dit project met Accare, Levvel, Curium, de Haagse Hogeschool en Horizon uit. We (onder-)zoeken kinderen/jongeren die verblijven bij een jeugdhulpaanbieder, in een justitiële jeugdinrichting, een jeugdzorgplus-instelling, een orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugdigen met een LVB of in de klinische ggz.

Heb jij een casus waarvan je samen met ouders, jongere en professionals wilt leren en kijken hoe we als jeugdhulpprofessionals steeds beter kunnen worden? En werk je in een van de regio’s van bovengenoemde partners?

Neem dan contact op met Marjan de Lange via info@marjandelange.nl of Mariska van der Steege via info@mariskavandersteege.nl. Lees ook de blogs van Marjan de Lange en Mariska van der Steege.