In de podcast Ketenbreed Leren gaan Mannus Boote (ervaringswerker) en Marjan de Lange (onderzoeker) met ervaringsdeskundigen en professionals op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. 

In deze podcastserie bouwen we voort op het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’ met levensverhalen van 31 jongeren die intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt.

Podcast 1 – Met Hilde en Jason over de ‘echte’ Verklarende Analyse
Over de eerste rode draad uit het onderzoek: professionals kijken en handelen vrijwel alleen maar symptoomgericht. Ze sluiten in de behandeling weinig aan op de onderliggende verklarende factoren.

Podcast 2 – Met Suzan en Mohini over de schade die jeugdhulp ook aanricht
Over de tweede rode draad uit het onderzoek: jeugdigen lopen schade op binnen het speciaal onderwijs en de zorg, terwijl resultaten achterblijven. Denk aan toxische stress en pesten waarbij jongeren veel onveiligheid ervaren waar maar weinig naar gevraagd of op gereageerd wordt.

Podcast 3 – Met Shannon en Kathinka over gelijkwaardig samenwerken
Over de derde rode draad uit het onderzoek:  jongeren en ouders voelen zich vaak niet gehoord. Jeugdigen en ouders worden onvoldoende meegenomen in de te maken keuzes.

Podcast 4 – Met Moniek en Rob over prioriteit aan onderwijs in de jeugdhulp
Over de vierde rode draad uit het onderzoek: : jeugdigen breken hun schoolcarrière tijdig af: jeugdprofessionals geven onderwijs geen prioriteit.

Podcast 5 – Met Shannon en Jessica over de behandeling van ouders in de jeugdhulp
Over de vijfde rode draad uit het onderzoek: ouders krijgen nauwelijks aandacht, begeleiding of behandeling voor hun eigen problemen/

Podcast 6 – Met Marieke en Rachel over de methodiek Ketenbreed Leren
In de laatste podcast in deze serie spreken we Marieke en Rachel over het onderzoek ‘Betrek mij gewoon’. Beiden werkten mee aan dit onderzoek; Rachel als professional in leer- en reflectiesessies en Marieke als coördinator.