Meepraten en meebeslissen is in Nederland een groot goed. Medezeggenschapsraden bepalen bijvoorbeeld mede het beleid van grote bedrijven, wijkraden beslissen samen met de gemeente hoe hun buurt eruit komt te zien, bij de dokter kies je in overleg de beste behandeling en heb je hulp van een zorginstantie nodig, dan ga je samen kijken welke route het beste past.

Het slotfestival Jongeren als Stakeholder vond 18 februari plaats. Bekijk de video’s van het Festival hier terug.


Tenzij je jong bent

Vraag jongeren in de jeugdhulp welke invloed zij hebben op hun traject en ze zullen zeggen: er wordt heel veel over ons gepraat, maar bijna nooit met ons. Dat moet anders, vindt StroomOp. Daarom is het ‘t project Jongeren Als Stakeholder gestart. Het doel: zorg dat jongeren in de jeugdhulp en daarbuiten een gelijkwaardige, vanzelfsprekende gespreks- en samenwerkingpartner zijn. Want alleen op die manier kunnen jongeren ook echt geholpen worden!

Het afgelopen jaar is Jongeren Als Stakeholder gestart met een aantal succesvolle projecten. We begonnen met een podcastserie, hebben een interactieve tour georganiseerd, deden onderzoek naar het borgen van de ambitie en het doel van het project en hebben de weg geplaveid voor een database waar organisaties en jongeren elkaar kunnen vinden. Daarbij zetten we het project in februari 2022 extra op de kaart met De Dag Van De Jongere Als Stakeholder. De basis voor een toekomst waarin jongeren echt meepraten, hun behoeftes en ideeën bespreekbaar kunnen maken en met ze wordt samengewerkt, is nu gelegd. Het is het fundament waarop verder kan worden gebouwd, want om jongeren duurzaam als stakeholder op de kaart te zetten is veel meer nodig.

Om jonge mensen daadwerkelijk als volwaardige samenwerkingspartner op de kaart te zetten, moet er in de jeugdzorg, maar ook in heel veel andere domeinen, een andere manier van denken en werken worden omarmd. Laat dit project het startschot zijn van die beweging! Jongeren Als Stakeholder heeft, zoals je in ons meerjarenplan zult lezen, de ambitie om ook in de toekomst door te gaan met bewustwording creëren. Maar bovenal willen we organisaties en bedrijven uitdagen om zelf aan de slag te gaan met jongerenparticipatie en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Jongeren verdienen het namelijk om gehoord te worden. Luister naar ze!


Jongerenparticipatie: het onderzoek

Steeds meer professionals zetten zich in om de stem van jongeren in de zorg te vergroten. Het is namelijk gebleken dat het inzetten van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in sectoren als de jeugdhulp en het onderwijs een positief effect heeft. Maar hoe doe je dat eigenlijk op een effectieve en duurzame manier? Jongeren Als Stakeholder liet onderzoek doen en brengt een een aantal essentiële tips in kaart!

Casussheet Jongerenparticipatie: het onderzoek (PDF)

HOE-onderzoek Jongere als stakeholder (PDF)


Podcastserie Listen to Us!

Dat jongerenparticipatie en het inzetten van ervaringsdeskundigen wezenlijk bijdragen aan betere jeugdhulp, bewijzen de tientallen voorbeelden die er zijn. Toch krijgen jongeren bij veel organisaties nog niet de ruimte om mee te praten of samen te werken. Daarom heeft Jongeren Als Stakeholder Listen To Us! in het leven geroepen. In deze podcastserie vertellen jongeren en professionals hoe je als bedrijf of instantie het beste kunt samenwerken met jongeren en welke positieve uitwerking dat heeft. Want goed voorbeeld doet goed volgen!

Beluister alle podcast Listen to us

Suroush Jazayeri in gesprek met Bas Rodijk over jongerenparticipatie
Gerty en Suzan over hun gezinshuis Gentle
Nino Hensen en zijn ervaringen in de gesloten jeugdhulp
Suroush Jazayeri in gesprek met Hisham el Doeri en Hanno Ambaum over Mijn School
Mannus en Mohini over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

Casussheet Listen to Us (PDF)


Impact Tour

Hoe zorg je dat jeugdhulp beter aansluit op de behoeftes van jongeren? Dat er beleid wordt gemaakt dat jongerenproblematiek oplost? En dat minder uitval van jongeren in onderwijs en werk is? Door naar ze te luisteren en met ze te samenwerken! Maar hoe doe je dat eigenlijk als organisatie: ervoor zorgen dat jongeren een gelijkwaardige en vanzelfsprekende samenwerkingspartner worden? Dat vinden we uit tijdens de Impact Tour.

Casussheet Impact Tour (PDF)
Video Impact Tour (volgt)


Database

Steeds meer jeugdhulporganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere instanties zien het belang van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Maar om het ook goed in te kunnen passen, moeten ze die jongeren wel kunnen vinden. Daarom hebben we het fundament voor de Stakeholderdatabase gelegd: een platform waarop organisaties contact kunnen leggen met jonge ervaringsdeskundigen en belangrijke informatie wordt gebundeld.

Eindrapportage van onderzoeksbureau IVO (PDF)
Infographic (PDF)
Casussheet participatiedatabase (PDF)


Meerjarenagenda Jongeren als stakeholder

Jongeren als Stakeholder wil zich vanaf volgend jaar richten op een aantal essentiële speerpunten. In deze meerjarenagenda lees je hoe de projectgroep de bewustwording rond het vraagstuk wil vergroten, de participatie om tot oplossingen te komen wil bevorderen, de juiste voorwaarden wil creëren, oplossingen meer toegankelijk wil maken en het thema blijvend wil agenderen. Jongeren verdienen het namelijk om gehoord te worden. Luister naar ze!

Bekijk de Meerjarenagenda (PDF)Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

Met z’n allen beschikken we over een enorm netwerk en tussen de verschillende projecten zijn raakvlakken die dan ook verbonden kunnen worden om elkaar te versterken.