StroomOP werkte de afgelopen tijd intensief samen met de Ambassadeurs Jeugd (OZJ). In projecten maar ook om stroomopwaarts werken in de praktijk te brengen. Hoe werkt dat? Waar stroomt het? En waar ook niet? Aan het woord is Karine Jackson werkzaam bij Pactum als zorgadviseur. Ze vertaalt ingewikkelde hulpvragen naar passende hulp. Samen met ouders en jongeren, bij regionale expertteams en in productontwikkeling, ook weer samen met  de jongeren.

Wat betekent StroomOpwaarts werken voor jou?

Karine Jackson

Doen wat nodig is. Goed luisteren, wat wil je dat ik hoor? Luister met aandacht  naar de jongeren en de ouders, zij kunnen heel goed vertellen wat zij nodig hebben. Dat betekent juist niet tot een uithuisplaatsing over gaan, maar zoeken naar andere verborgen oplossingen. En deze organiseren. Dit organiseren gaan niet altijd makkelijk, soms over gemeentelijke domeinen of zorg organisaties heen. StroomOP is ook doorzetten en vasthouden, juist wanneer het niet makkelijk gaat.

Hoe heb je dat de laatste tijd vorm kunnen geven? Kun je een voorbeeld geven?

Samen met de intensief ambulante aanbieders zijn we in de regio Rijk van Nijmegen voornemens een pilot vorm te geven. Samen tot  ambulante alternatieven komen om de JZ+ te voorkomen. We kwamen al brainstormend tot de conclusie dat er niets iets  extra bij ontwikkeld hoe worden. Er was al zo veel expertise. We moeten elkaar meer versterken. Door anders samen te werken vanuit een gezamenlijke visie zoals bijvoorbeeld  systemisch werken, informele netwerk vergroten. 24/7 beschikbaar, vast houden juist wanneer het moeilijk wordt. Dit is ingegeven door ervaringsdeskundigen. We hebben hen gevraagd terug kijkend wat JeugdzorgPlus had kunnen voorkomen. Heel gaaf om elkaar vanuit een gezamenlijke ambitie tot verandering te komen. Het er alleen al met elkaar over hebben, geeft al verandering. 

Waar voelde je de stroom mee?

Door het samen met ervaringsdeskundigen te doen. Zij kunnen als geen ander vertellen waarom het nodig is en kunnen het ‘anders doen’ versnellen. Bovenstaand voorbeeld, Een gemeente Nijmegen en de jeugdzorgregio Rijk van Nijmegen die graag aanhaken en meedenken in wat nodig is om het voor elkaar te krijgen. Wat hebben jullie van ons nodig om die uithuisplaatsing te voorkomen? Dat voelt erg als samen. En dat is denk ik wat er nodig is. Het samen doen, niet alleen in financiën, maar ook in samen verantwoordelijkheid nemen. Ieder van uit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het samen doen, niet alleen in financiën, maar ook in samen verantwoordelijkheid nemen. Ieder van uit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

En waar ook tegen? 

Het ‘anders’ werken is voor veel collega’s en organisaties spannend. Juist wanneer er veel risicovol gedrag gezien wordt, of er sprake is van onveiligheid. We zijn zo gewend en vaak ook opgeleid om te werken vanuit afstandelijke betrokkenheid. Hoe kun je verwachten dat jongeren zich echt open stellen en vertellen. Werken vanuit liefdevolle aandacht en vanuit de relatie vraagt wat anders. Anders kijken naar veiligheid. We zijn zo gewend dit te zoeken in protocollen en systemen, terwijl de echte veiligheid in mensen zit. Dit is anders dan men gewent is en dit is spannend.

Heb je een concrete tip voor collega’s?

Zoek personen binnen je organisatie of daarbuiten, met wie je het samen kan doen. Die ook bereid zijn hun nek uit te steken.

Het is soms met best lastig werken met veel tegenwind. Maar blijf het verhaal van de jongere vertellen en waarom het nodig is. Zoek personen binnen je organisatie of daarbuiten, met wie je het samen kan doen. Die ook bereid zijn hun nek uit te steken. Die niet loslaten en bereid zijn nog een stap extra te zetten.