Veel mensen – en daaronder veel kinderen en jongeren –  zijn wereldwijd de straat opgegaan om te protesteren tegen racisme. Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen en kent een lange geschiedenis. Het gaat gepaard met stereotypering, discriminatie en achterstelling. Dit wordt bewust maar vaak ook onbewust gedaan. Kinderen en jongeren komen hier vaak al vroeg in hun leven mee in aanraking.

‘We leren onze kinderen impliciet dat zij minderwaardig zijn als zij gekleurd zijn. Kinderen lezen op school boeken waarin een buitenlandse naam de dief is en een Nederlandse naam als “goed” wordt neergezet. Uit experimenten met de ‘poppentest’ bleek dat als kinderen naar het stoute kind of het lelijke kind wordt gevraagd, ze dan de donkere kiezen’, licht @Mohini Awadhpersad toe. ‘Uit onderzoek van KIS komt naar voren dat jongeren met een niet-Westerse afkomst sneller in gesloten jeugdhulp worden geplaatst en dat angst – of depressie bij hen minder snel wordt herkend en behandeld dan bij witte kinderen. Ook blijkt uit onderzoek dat niet-Westerse jongeren sneller ‘gestraft’ worden dan hun witte leeftijdsgenoten omdat ze anders bekeken worden door rechters’.

StroomOp is een netwerk van gedreven jeugdhulpprofessionals. We verzamelen en verspreiden kennis en ontwikkelen waar nodig nieuwe kennis en vaardigheden, zodat jeugdhulp steeds beter wordt. Omdat ook wij zien, ervaren, en op grond van onderzoek weten dat stereotypering een rol speelt in de jeugdhulpverlening, ondersteunen we de geweldloze protesten die nu gaande zijn en spreken we ons uit tegen discriminatie en voor een toekomst waarin kinderen en jongeren zonder discriminatie op grond van ras, of sekse of seksuele geaardheid, of welk kenmerk dan ook kunnen opgroeien. Wij zullen zelf bovendien alles in het werk stellen om dit in ons eigen denken en doen te voorkomen, of af te leren.

#blacklivematters #zorgvoorjeugd #stroomop